بخش خدمات دفتر فنی مهندسی طرّه در نظر دارد با ارائه روشهای نوین خدمات  به مهندسین  محترم  موجبات  تسریع در انجام وظایف خطیر این قشر از جامعه را فراهم آورد.ـ
در همین راستا سیستم خدمات غیر حضوری  طرّه  راه اندازی شده است بطوری که مشتری محترم فایل مورد نظر را جهت چاپ (پلات) و یا تکثیر به آدرس پست الکترونیکیطرّه  میفرستد سپس سفارش خود را از طریق تلفن ثبت کرده و توضیحات لازم را ارائه می نماید.بعد از انجام مراحل کار، در صورت درخواست،سفارش توسط پیک موتوری به آدرس مشتری ارسال خواهد شد.ـ